Anunturi

26.05.2016 – Anunţ public privind decizia Etapei de încadrare

logo engieSC ENGIE ROMÂNIA SA pentru beneficiar ŢANDĂRĂ MARIAN, titular al proiectului „BRANŞAMENT GAZE NATURALE”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei Etapei de încadrare de cǎtre APM Tulcea în cadrul procedurii de evaluare adecvatǎ pentru proiectul „BRANŞAMENT GAZE NATURALE”, propus a fi amplasat în intravilanul localitatii Jijila, str. Primăverii nr.4, judeţul Tulcea.

      Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Tulcea, strada 14 Noiembrie, nr. 5, Tulcea, în zilele de luni până joi între orele 08.00–16.30 şi vineri între orele 08.00–14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtl.anpm.ro.

      Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

17.07.2015

logo engieS.C GDF SUEZ ENERGY ROMANIA S.A,  titular al proiectului “Extindere retea si bransament cu post de reglare masurare gaze naturale”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei Etapei de incadrare de catre APM Tulcea in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Extindere retea si bransament cu post de reglare masurare gaze naturale”, propus a se realiza in intravilan oras Isaccea, judetul Tulcea.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Tulcea, Str.14 Noiembrie, nr.5, in zilele de luni pana joi intre orele 8.00-16.30 si vineri 8.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmtl.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data 25.07.2015

10.07.2015

logo engie     S.C GDF SUEZ ENERGY ROMANIA S.A,  anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Extindere retea si bransament cu post de reglare masurare gaze naturale”, propus a se amplasa in intravilan oras Isaccea, jud. Tulcea.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei  pentru Protectia Mediului Tulcea, str.14 Noiembrie, nr.5, in zilele de luni pana joi intre orele 8.00-16.30 si vineri 8.00-14.00 si la sediul titularului din mun.Bucuresti, B-dul Marasesti nr.4-6.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Tulcea.

09.07.2013

logo engie     S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Lucrare structurala buclaj reţea secundară MP intre reteau secundara existenta pe str. Cocorilor  si reteaua existenta pe Str. Metalurgiei, cu sistematizarea retelei de distributie si schimbarea regimului de presiune din PR in MP in cartierele Viziru I si III, Mun. Brăila “ amplasat în intraviranul municipiului Brăila, “proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului”

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila mun. Brăila, B-dul Independentei, nr. 14, Bl. B5 , în zilele lucrătoare între orele 9:00 13:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmbr.anpm.ro , secţiunea Reglementări –  Mediatizare Decizii etapa de încadrare.

Publicul interesat poate inainta comentariile— obsevaţii la proiectul deciziei de incadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ până la data de 15.07.2013