Politica referitoare la Calitate, Mediu, Sanatate si Securitate in Munca

 

 

 

Calitatea, protectia mediului inconjurator, securitatea si sanatatea ocupationala sunt strans legate de strategia dezvoltarii SC PRO ACVA INSTAL SRL, specializata in proiectare si executie instalatii si retele de apa si gaze naturale, executie de instalatii termice si aer conditionat si este preocupata de cresterea satisfactiei clientilor prin imbunatatirea continua a proceselor specifice.

SC PRO ACVA INSTAL SRL a stabilit un sistem integrat de management al calitatii, mediului, si sanatatii si securitatii in munca in conformitate cu standardele: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

 

Sistemul integrat de management urmareste urmatoarele obiective:

 • să asigurăm servicii de înaltă calitate, pentru a satisface în mod constant cerinţele şi aşteptările fiecărui client;

 • să protejăm mediul înconjurător, prin retehnologizare acolo unde este posibil, prin prevenirea şi controlul poluării, gestionarea resurselor, materialelor şi deşeurilor, în spiritul dezvoltării durabile;

 • imbunatatirea politicii de marketing cu scopul cresterii solicitarilor de servicii complete de proiectare si executie a lucrarilor de instalatii;

 • castigarea licitatiilor in domeniul instalatiilor de gaz, apa si canalizare;

 • cresterea continua a satisfactiei clientilor;

 • realizarea calitatii produselor, lucrarilor, serviciilor la un pret optim prin utilizarea eficienta a resurselor tehnologice si umane;

 • sporirea competitivitatii pe piata a lucrarilor executate de noi;

 • asigurarea unui dialog permanent cu  toate partile interesate, din interiorul si din afara societatii;

 • cunoasterea si aplicarea cerintelor legale si de reglementare referitoare la calitate, mediu, sanatate si securitate in munca, aplicabile produselor, serviciilor si proceselor societatii noastre;

 • asigurarea unui sistem de organizare care sa permita evaluarea performantei de mediu;

 • asigurarea resurselor necesare in special a personalului corespunzator calificat;

 • asigurarea resurselor esentiale pentru stabilirea, impementarea, mentimerea si imbunatatirea sistemului integrat;

Politica societatii in domeniul calitatii, mediului, securitatii si sanatatii in munca  este document public, disponibil tuturor persoanelor interesate in relatia cu organizatia, prin mijloace de comunicare adecvate si suficiente.

Politica societatii si obiectivele propuse sunt comunicate intregului personal prin difuzarea si prelucrarea documentelor sistemului de management integrat in toate structurile organizatorice.

Conducatorii structurilor organizatorice au obligatia de a prezenta si de a asigura in permanenta ca aceasta politica este inteleasa si aplicata. Intregul personal este responsabil pentru insusirea si respectarea prevederilor incluse in documentele sistemului de management integrat.

Managementul la cel mai inalt nivel analizeaza periodic implementarea si functionarea sistemului de management integrat si se angajeaza pentru imbunatatirea continua a acestuia, avand ca garantie competenta, responsabilitatea si implicarea tuturor nivelurilor ierarhice pentru indeplinirea obiectivelor fixate.

Obiectivele generale in domeniul integrat sunt corelate cu obiectivele masurabile si indicatorii de performanta stabilite la fiecare nivel si functie relevanta din cadrul companiei , a caror realizare se analizeaza pentru adecvarea continua a politicii.

Pentru implementarea politicii si realizarea obiectivelor, societatea a numit ca responsabili in domeniul sistemului de management integrat pe D-na Jelescu Eliza, iar fiecare angajat trebuie sa respecte cerintele pentru atingerea obiectivelor.

 

 Data: 01.06.2009

 

Director General,

Ing. Ranislau TUGA